Honningkrukken – børneinstitution, Rudersdal

Arkitektonisk hovedgreb: Når 3 huse smelter sammen til 1

Tre selvejende børneinstitutioner skulle bygges sammen til én. Vi tegnede forbindelsesgange i glas, der skaber et helt nyt flow – både ude og inde. Eksisterende bygninger er alle totalrenoverede og energioptimerede.

Byggeri

Forbindelsesgangene deler udearealet op på en ny måde, der skaber nye zoner til både fordybelse og leg, men også plads til klapvogne og cykler tæt ved den nye hovedindgang.

Indenfor fik alle tre huse helt ny indretning, og vi samlede fælles funktioner i den rækkefølge i flowet, der passer bedst til logistikken i dagligdagen: Fælleskøkkenet er i det første hus, og personalet kører maden ud til de andre huse via de nye gange. Af hygiejniske grunde må maden ikke køres udenfor.

Kontor og administration ligger lige ved den nye hovedindgang, så både børn, forældre og personale passerer forbi kontorerne hver dag.

Detaljer

  • Saloondøre på toiletterne.
  • Specialdesignede krydsfinerdetaljer, vindueskarme, skydepartier, foldevægge og fast inventar.
  • Toiletternes udformning varierer fra hus til hus: De er runde i Kløverhuset og heksagonformet i Lynghuset for at skabe en særlig genkendelighed for de enkelte huse.
  • Farverne matcher husenes navne: Kløverhuset er grønt, Lynghuset er lyngfarvet, og Blomsterhuset er orange og gult.

Bygherre
År
Type

m2

Adresse
Funktion
Ingeniør
Entreprise

Rudersdal Kommune
2017-2019 (tre etaper)
Ombygning og sammenbygning af tre bygninger
1200 m2 fordelt på 3 bygninger samt ny forbindelsesgang i glas
Egehegnet 12-16, Nærum
Børneinstitution
Tvede – Rådgivende Ingeniører
Hovedentreprisel