Honningkrukken – børneinstitution, Rudersdal

Byggeri

Tre selvejende børneinstitutioner skulle bygges sammen til én. Vi tegnede fordelingsgange i glas, der skaber et nyt flow – både ude og inde. Eksisterende bygninger blev totalrenoveret og energioptimeret.

Forbindelsesgangene deler udearealet op på en ny måde, der skaber nye zoner til både fordybelse og leg, men også plads til klapvogne og cykler tæt ved den nye hovedindgang.

Indenfor fik alle huse helt ny indretning, og vi samlede fællesfunktioner i den rækkefølge i flowet, der passer bedst til logistikken i dagligdagen. Fælleskøkkenet er i det første hus, hvorfra personalet kører maden ud til de andre huse via de nye gange.

For at skabe en særlig genkendelighed for de enkelte huse, er der arbejdet med forskellige former på toiletkernerne: De er bl.a. runde i Kløverhuset og heksagonformede i Lynghuset. På samme måde matcher farverne husenes navne: Kløverhuset er grønt, Lynghuset er lyngfarvet, og Blomsterhuset er orange og gult.

Detaljer

  • Saloondøre på toiletterne
  • Specialdesignede krydsfinerdetaljer, vindueskarme, skydepartier, foldevægge og fast inventar
  • Generelt materialevalg ud fra naturreferencer

Bygherre
År
Type

m2

Adresse
Funktion
Ingeniør
Entreprise

Rudersdal Kommune
2017-2019 (tre etaper)
Ombygning og sammenbygning af tre bygninger
1200 fordelt på 3 bygninger samt ny forbindelsesgang i glas
Egehegnet 12-16, Nærum
Børneinstitution
Tvede – Rådgivende Ingeniører
Hovedentreprisel

Bygherre Rudersdal Kommune
År 2017-2019 (tre etaper)
Type Ombygning og sammenbygning af tre bygninger
Adresse Egehegnet 12-16, Nærum
Ombygning
m2 1200 fordelt på 3 bygninger samt ny forbindelsesgang i glas
Funktion Børneinstitution
Entreprise Hovedentreprise