Sigma Swim – svømmeklub ved Birkerød Svømmehal

Arkitektonisk hovedgreb: Velovervejet flow i kompakt indpasning

Byggeri

Nyopført svømmeklub ved Birkerød Svømmehal. Bygningen er udført som infill, som udnytter pladsen mellem den eksisterende svømmehal og omklædningsbygning. Svømmeklubbens nye bygning placerer sig ind imellem og hen over bygningerne og samler dem.

Svømmeklubben er etableret i direkte forlængelse af svømmehallens hovedindgang, så den blev også moderniseret og ombygget samtidig. Vi fjernede mørke lamelvægge og et lille billetkontor og skabte et stort åbent rum, hvor besøgende selv kan trække billetter i automater. På den måde kan brugerne fra gaden  via den nye åbne foyer  købe billet til svømmehallen eller gå direkte ind til de nye klubhuslokaler.

Den nye bygning består af svømmeklubbens lokaler, kontorer og toiletter. På terrænniveau indeholder bygningen udendørsdepoter, teknikrum og ventilation.

Detaljer

  • Nyt flow, der binder bygningerne sammen.
  • Infill – både henover og ind imellem eksisterende bygninger.
  • Ny moderniseret hovedindgang.

Bygherre
År
Type
m2
Adresse
Funktion
Ingeniør
Entreprise

Rudersdal Kommune
2017
Nybyg – infill
250
Byagervej 12, Birkerød
Kultur og idræt
Tvede – Rådgivende Ingeniører
Hovedentreprise