Sigma Swim – svømmeklub ved Birkerød Svømmehal

Byggeri

Nyopført svømmeklub ved Birkerød Svømmehal. Bygningen er udført som infill, som udnytter pladsen mellem den eksisterende svømmehal og omklædningsbygning samt samler dem.

Den nye svømmeklub blev etableret i direkte forlængelse af svømmehallens hovedindgang, som derfor blev moderniseret og ombygget. Vi fjernede mørke lamelvægge og et lille billetkontor og skabte et stort åbent rum, hvor besøgende selv kan trække billetter i automater. På den måde kan brugerne fra gaden – via den nye åbne foyer – købe billet til svømmehallen eller gå direkte ind til de nye klubhuslokaler.

Den nye bygning består af svømmeklubbens lokaler, kontorer og toiletter. På terrænniveau indeholder bygningen udendørsdepoter, teknikrum og ventilation.

Detaljer

  • Nyt flow, der binder bygningerne sammen
  • Infill – både henover og ind imellem eksisterende bygninger
  • Ny moderniseret hovedindgang

Bygherre
År
Type
m2
Adresse
Funktion
Ingeniør
Entreprise

Bygherre Rudersdal Kommune
År 2017
Type Nybyg – infill
m2 250
Adresse Byagervej 12, Birkerød
Funktion Kultur og idræt
Entreprise Hovedentreprise

Rudersdal Kommune
2017
Nybyg – infill
250
Byagervej 12, Birkerød
Kultur og idræt
Tvede – Rådgivende Ingeniører
Hovedentreprise