Brøndbyvester Skole – faglokaler

Byggeri

Projektet udgør første etape af en stor istandsættelse af Brøndbyvester Skole i samarbejde med Brøndby Kommune.

Med fokus på nutidens krav om sikkerhed, udluftning og teknik er de eksisterende faglokaler blevet omdannet til nye faglokaler til fagene håndværk og design for mellemtrinet.

For at skabe overblik er alle vægge fjernet, og der er i stedet opsat glasvægge, som etablerer områder til hhv. træværksted, tekstilværksted og metalsløjd. Derudover er der brugt farvebelægning på gulvet for at illustrere farezoner.

Udover det store faglokale er der også etableret natur- og tekniklokaler med et minilaboratorieområde og et større undervisningslokale.

Detaljer

    • Glasvægge
    • Farvebelægning på gulv
    • Minilaboratorieområde
    • Større undervisningslokale

Bygherre
År
Type
m2
Adresse
Funktion
Entreprise

Brøndby Kommune
2020-2021
Ombygning/renovering
390
Krogagervej 34, 2605 Brøndby
Folkeskole – faglokaler
Hovedentreprise

Bygherre Brøndby Kommune
År 2020-2021
Type
Ombygning/renovering
m2
390
Type Ombygning
Adresse Krogagervej 34, 2605 Brøndby
Funktion Folkeskole – faglokaler
Entreprise Hovedentreprise